Vi utvecklar företag långsiktigt

J2L Holding AB är ett familjeägt investeringsbolag som långsiktigt driver och utvecklar små till medelstora företag. Vi fokuserar på industri- och handelsbolag och är mycket aktiva i dess utveckling.

OM J2L

J2L Holding AB grundades 2009 av Johan och Louise Lindh med målet att bygga upp en industriell grupp som långsiktigt bygger och utvecklar sina bolag. I dagsläget omsätter vi ca 1,5 miljard svenska kronor och har 350 anställda. Vår tro är att varje bolag skall utveckla sig på sina egna meriter varför vi har en väldigt decentraliserad struktur utan några centrala funktioner. Alla viktiga beslut sker ute hos bolagen. Bolagen drivs med filosofin att hela tiden göra små förbättringar för att skapa grunden till långsiktig och uthållig lönsamhet. För varje bolag finns ett starkt resultatfokus.

Som familjeägt bolag är vi väldigt nära våra verksamheter och aktiva i dess utveckling. Vi förstår långsiktighet och behovet av tydliga, stabila riktlinjer att utvecklas kring. Samtidigt kan vi agera mycket snabbt om situationen så kräver givet vår decentraliserade struktur. Vi håller alltid ögonen öppna för nya möjliga förvärv, vare sig det är tilläggsförvärv eller inom nya områden. Framförallt inriktar vi oss på stabila, lönsamma bolag med bevisad affärsmodell inom industri och handel.