J2L Holding AB förvärvar Swereco AB

J2L har förvärvat samtliga aktier i Swereco (tidigare dotterbolag till Karo Pharma AB) och därmed tillträtt som ägare till Swereco AB med dotterbolag.

Swereco AB är ett medicintekniskt bolag som tillhandahåller produkter för rehabilitering under det egna varumärket Swereco® samt flera licensierade produkter inom intensivvård, diabetesbehandling och kirurgi. Swereco leverera direkt till sjukhus och regioner i Sverige och via distributörer i Norden och vissa EU länder.

”Vi är övertygade om att under J2Ls ägarskap kommer Swereco att ha de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och tillväxt både på hemma- och exportmarknaden under kommande åren. Vi välkomnar J2L som ägare till Swereco AB, säger tillträdande VD Hadi Ghane”.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lindh, Styrelseordförande, +4670 524 34 04, johan.lindh@j2l.se

Hadi Ghane, VD, +46 733 762 764, hadi.ghane@swereco.com

Stockholm 1 dec 2020

Om J2L

J2L Holding AB grundades 2009 av Johan och Louise Lindh med målet att bygga upp en industriell grupp som långsiktigt bygger och utvecklar sina bolag. I dagsläget omsätter J2L drygt 1 miljard svenska kronor och har över 300 anställda. Vår tro är att varje bolag skall utveckla sig på sina egna meriter varför vi har en väldigt decentraliserad struktur utan några centrala funktioner. Alla viktiga beslut sker ute hos bolagen. Bolagen drivs med filosofin att hela tiden göra små förbättringar för att skapa grunden till långsiktig och uthållig lönsamhet. För varje bolag finns ett starkt resultatfokus.

 

Som familjeägt bolag är vi väldigt nära våra verksamheter och aktiva i dess utveckling. Vi förstår långsiktighet och behovet av tydliga, stabila riktlinjer att utvecklas kring. Samtidigt kan vi agera mycket snabbt om situationen så kräver givet vår decentraliserade struktur. Vi håller alltid ögonen öppna för nya möjliga förvärv, vare sig det är tilläggsförvärv eller inom nya områden. Framförallt inriktar vi oss på stabila, lönsamma bolag med bevisad affärsmodell inom industri och handel.